utorok 10. septembra 2019

Pri predaji nehnuteľnosti je veľmi dôležité stanoviť jej skutočnú cenu

Nesprávne stanovená cena je jedným z dôvodov, prečo sa nehnuteľnosť nedarí predať ani pri tej najlepšej prezentácii. Znižovanie ceny nie je dobrým signálom pre kupujúceho a vyvoláva pocit niečoho čo nikto nechce. Ideálne je stanoviť adekvátnu cenu hneď pri uvedení nehnuteľnosti na trh.
Správne určenie ceny závisí od mnohých faktorov. Za najdôležitejší parameter je najčastejšie považovaná lokalita, pretože tá sa nezmení. Cenu nehnuteľnosti pozitívne ovplyvňujú tzv. všeobecné faktory: jej technický stav a dispozičné riešenie, inžinierske siete, stavebné materiály, životné prostredie, občianska vybavenosť v blízkom okolí, dopravné spojenie, bezpečnosť lokality, sociálna úroveň obyvateľstva. Na druhej strane medzi negatívne faktory, ktoré cenu znižujú, môžeme zaradiť polohu bytu na prízemí alebo na najvyššom poschodí, chýbajúci balkón či pivnicu, orientáciu na rušnú komunikáciu, stav bytového domu a spoločných priestorov, majetkovo nedoriešenú prístupovú komunikáciu. Medzi ostatné faktory patria právne chyby, narušená konštrukcia, pozemok a dostupnosť, riziko záplav, nevyhovujúce inžinierske siete či susedia. Cenu teda ovplyvňujú parametre nehnuteľnosti a nie tvrdenie, že sused predal drahšie. Ak chcete predať čo najrýchlejšie, musí tomu zodpovedať aj ponuková cena.
Spolupráca s realitnou kanceláriou prinesie vlastníkovi nehnuteľnosti reálnejší pohľad na určenie jej trhovej ceny. Pri jej stanovení sa najčastejšie používa metóda porovnania cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie porovnateľné. Do predajnej ceny nehnuteľnosti sa musia zakomponovať všetky jej pozitíva, ale aj negatíva.
Na požiadanie a po následnej obhliadke nehnuteľnosti vystavíme Ocenenie nehnuteľnosti. 

Odborné vyjadrenie je vypracované podľa § 206 zákona č. 160/2015 Z.z, (Civilný sporový poriadok) a Smernice č. 1/2019 Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní nehnuteľností

Vystavuje sa aj pre dedičské konania, majetkové vysporiadanie, rozvody, súdne spory a podobne.

streda 21. augusta 2019

Benefity poisťovne UNION o ktorých ste možno nevedeli.

Slobodná voľba zdravotnej poisťovne je jedným zo základných práv pacientov, občanov a poistencov. Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete tak urobiť len jedenkrát za rok. 

Ak sa chcete stať poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020, musíte tak urobiť najneskôr do 30. septembra 2019.

Posielam benefity poisťovne UNION o ktorých ste možne nevedeli:
 1. Dentálny balík – príspevok vo výške 100 eur ročne pre dospelých aj deti na dentálnu hygienu, korunky, mostíky a podobne. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky u stomatológa v predchádzajúcom roku.
 2. Príspevok na očkovanie proti ovčím kiahňam, pneumokokovej infekcii, hepatitíde typu A a B (aj samostatne proti hepatitíde typu A), proti infekcii HPV, kliešťovej encefalitíde a meningokokom. V plnej výške hradí očkovanie proti chrípke.
 3. Príspevok na plávanie 30 eur pre bábätká, poukážka na nákup dojčenských potrieb a monitor dychu na pol roka zadarmo.
 4. Mobilná aplikácia VšZP s praktickými funkciami, e-Ordinácia – elektronická komunikácia pacienta so svojim všeobecným lekárom.
 5. Licencovaná pôrodná asistencia.
 6. Vitamínový balíček pre darcov krvi.
 7. Príspevok na okuliarové rámy pre deti do 12 rokov v sume 10 eur.
 8. Príspevok na test potravinovej intolerancie v sume 70 eur.
 9. Test okultného krvácania pre včasnú diagnostiku rakoviny čreva a konečníka už od 40. roku života, cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov, nadštandardné vyšetrenie u urológa a iné vyšetrenia nad rámec zákona.
 10. Úhrada CRP vyšetrenia na zistenie nutnosti podania antibiotík u všeobecného lekára pre dospelých.
 11. Aplikácia Domáci doktor – do jednej minúty dokáže užívateľov rýchlo zorientovať a poradiť im, ako riešiť svoj zdravotný problém.
 12. Zľavy na kúpele, wellness, optiky, cestovné poistenie, povinné zmluvné poistenie. 

štvrtok 15. augusta 2019

Potrebujete liečbu v zahraničí? Poisťovňa vám ju môže preplatiť

Pokiaľ cestujete na dovolenku do zahraničia, nutnosťou každej cesty je určite cestovné poistenie. V zahraničí sa môžu liečebné náklady vyšplhať do stoviek až tisícov eur, preto je dobré sa pred cestou poistiť. V niektorých prípadoch vám môže stačiť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám rovnako, ako cestovné poistenie, môže pomôcť pri úhrade nákladov na akútnu liečbu v zahraničí. Čo však v prípade, že je vaša liečba v zahraničí plánovaná? Budete musieť navštíviť zdravotnú poisťovňu.

Podajte si žiadosť

Ak si vaša situácia vyžaduje liečbu, ktorá na Slovensku nie je dostupná, môžete požiadať vašu zdravotnú poisťovňu o preplatenie liečby. Pokiaľ bude liečba vrámci krajín Európskej únie, nie je potrebné mať predchádzajúci súhlas na úhradu liečby od poisťovne. Iné je, ak sa bude liečba realizovať v krajinách mimo Európskej únie. Tu je potrebné potvrdenie o tom, že liečba nie je možná v žiadnej krajine Európskej únie a musí byť udelený súhlas zdravotnej poisťovne, v prípade, že chcete aby bola vaša liečba preplatená.

Dôležitý je lekár

Hoci si o zahraničnú liečbu u zdravotnej poisťovne môžete požiadať, dôležité je, aby bola schválená aj odborným špecializovaným lekárom, ktorý naozaj preukáže, že daná liečba nie je dostupná na Slovensku. Podobne je to aj s liečbou mimo Európskej únie. Postup schvaľovania plánovanej zahraničnej liečby je určený zákonom, ktorý hovorí o nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poisťovňou. Postup by mali mať poisťovne zverejnený na svojich webových stránkach spolu so všetkými potrebnými dokumentmi k žiadosti.

Aké dokumenty sú potrebné?

V prvom rade je potrebné vyplniť “Žiadosť o udelenie súhlasu”, v ktorej musí byť lekárom zdôvodnená potreba plánovanej liečebnej starostlivosti v zahraničí. Taktiež je potrebné priložiť potvrdenie zdravotnej indikácie, výpočet predbežných nákladov na liečbu od lekára v zahraničí a potvrdenie o možnosti prijatia pacienta v zahraničí. Okrem iného je potrebné priložiť k žiadosti aj zdravotnú dokumentáciu liečby vzhľadom na diagnózu a informovaný súhlas pacienta o možnej finančnej spoluúčasti. Po podaní všetkých dokumentov spolu so žiadosťou má poisťovňa 15 pracovných dní na vydanie rozhodnutia o možnosti úhrady liečby v zahraničí. Pokiaľ bude žiadosť zamietnutá, poistený má možnosť sa voči rozhodnutiu odvolať do 20 dní odo dňa doručenia.

Dôležité je, aby ste žiadosť podali ešte pred vycestovaním, nakoľko tento proces trvá určitý čas a potrebné náležitosti si musíte vybaviť vopred.

utorok 14. mája 2019

Staršie exekúcie budú zastavené. Exekútori nesúhlasia.

Novela zákona, ktorá by mala prísť do platnosti v januári 2020, hovorí o možnosti zastavenia exekúcií starších ako päť rokov. Ide v prvom rade o exekúcie, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa účinných predpisov do 31. marca 2017 s tým, že u dlžníka sa počas doby trvania exekúcie nezistil majetok, ktorý by slúžil aspoň na úhradu trov exekučného konania. Minister spravodlivosti od tohto úkonu sľubuje likvidáciu nemajetných exekúcií vo výške približne 2,6 milióna eur, ktoré momentálne zaťažujú slovenské súdy.

Exekútori nesúhlasia, dlžníci sa tešia

Novela zákona získala tvrdú kritiku od Slovenskej komory exekútorov, ktorí s týmto návrhom nesúhlasia a tieto zmeny považujú za neprijateľné. Podľa nich ide o nespravodlivosť voči dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje podlžnosti a naopak pomáha tým, ktorí svoje dlžoby z rôznych príčin odmietajú alebo nie sú schopní splácať.

Podľa ministra spravodlivosti však nejde o škrtanie dlhov, ale o odbremenenie súdov, ktoré by nemali spravovať cudzie pohľadávky, ale v prvom rade súdiť. Legislatíva by mala pomôcť odbremeniť súdy od spisov, v ktorých sa nič nevymáha.

Dlžníci v takzvanej “dlhovej pasci”, voči ktorým sú dlhodobo vedené exekučné konania alebo majú exekučné konanie staršie ako 5 rokov, začaté pred 1. aprílom 2017 a nedisponujú majetkom, ktorý by pokryl náklady na trovy exekučného konania, tak svoj dlh splácať nebudú. Je však možné voči nim podať opätovný návrh na exekučné konanie podľa nových pravidiel.

Nejde o exekučnú amnestiu

Návrh novely zákona berie na ohľad aj exekúcie, ktoré by do tejto zmeny nespadali. Ide najmä o vymáhanie pohľadávok zdravotnej poisťovne na poistnom, zdravotnej starostlivosti a prerozdelenia poistného spolu s úrokmi z omeškania. Pohľadávka ani dlžoba v tomto prípade nezaniká a je možné podať opätovný návrh na exekučné konanie voči dlžníkovi, avšak podľa nových pravidiel.

Chronickí dlžníci dostanú šancu

Ministerstvo podporí dlžníkov, aby sa mohli pridať do legálneho pracovného procesu, vďaka čomu by sa ich opätovné dlžoby mohli vďaka prispievaniu do systému sťahovať z ich príjmu. Dlžníci, ktorí túto šancu mať nebudú, majú stále možnosť vymaniť sa z dlhov vyhlásením osobného bankrotu.

Zatiaľ však nie je zrejmé, ako bude na vzniknutú situáciu reagovať Slovenská komora exekútorov a ani to, či bude návrh novely zákona schválený v parlamente

utorok 22. januára 2019

Kúpili ste, alebo predali nehnuteľnosť v r. 2018? Pozor na povinnosť podať daňové priznanie!


Existujú niektoré dôležité dátumy v roku, pri ktorých by sme mali spozornieť.

Jeden takýto nastane 31.1.2019. Je to termín do ktorého je potrebné podať daňové priznanie z nehnuteľnosti.

Upozorňujem na to práve preto, pretože nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované pokutou (min. 5 eur maximálne do výšky vyrúbenej dane obmedzenie je dané do výšky 3000 eur).

Kedy máte povinnosť podávať toto daňové priznanie?


Poďme sa najprv pozrieť na to, čo sú to nehnuteľnosti.

Rozoznávame tri druhy nehnuteľností z hľadiska podávania daňového priznania z nehnuteľností:

1. Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné…

2. Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)

3. Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

Pri akých zmenách musím podávať daňové priznanie?

- kúpa nehnuteľnosti,
- predaj nehnuteľnosti,
- darovanie nehnuteľnosti,
- nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
- zdedenie nehnuteľnosti,
- nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
- rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní - v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,

-získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží

- získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,

- získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)

- zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností

- pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,

- dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa skôr týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,

- keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Kde sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

pondelok 23. júla 2018

Chystáte sa v lete na hory?

V prípade, že sa vám náhodou stane úraz alebo sa stratíte a nemáte poistenie na hory, zásah Horskej záchrannej služby budete musieť uhradiť z vlastných financií. Ak sa vám dovolenka v Tatrách už teraz zdá drahá, v takomto prípade sa môže jej cena ešte niekoľkonásobne navýšiť. Zásah horských záchranárov totiž vôbec nie je lacná záležitosť.

Zákon o Horskej záchrannej službe totiž hovorí, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má povinnosť uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom ich práce pre pomoc osobe, ktorá potrebuje záchranný zásah alebo vyžaduje pátranie. Pre deti do 18 rokov a osoby bez spôsobilosti na právne úkony si horská záchranná služba neúčtuje žiadne poplatky. Pre deti teda poistenie na hory uzatvárať nemusíte, no poisťovne to aj tak odporúčajú, najmä v prípade, keď sa jedná o cudzincov.

Pokiaľ chodíte na turistiku často a radi, určite sa vám vyplatí zriadiť si celoročné poistenie na hory. Ak sa chystáte stráviť len pár dní v Tatrách či v iných krásnych slovenských pohoriach, poistenie si môžete zriadiť na konkrétne dni. Poistenie do hôr začína už na sume približne 0,30 eur na deň a kryje náklady vo výške až do 25 000 eur.

Poistenie na hory si môžete zriadiť vo svojej poisťovni, či už online alebo osobne. Mnohé poisťovne ho ponúkajú vo zvýhodnenom balíku spolu s cestovným poistením, no pripoistiť sa na hory môžete aj osobitne.

štvrtok 31. mája 2018

Stavebný pozemok - čo to je?

 Postaviť dom či inú stavbu na pozemku, ktorý nie je na to určený môže spôsobiť veľa problémov. Je potrebné rešpektovať legislatívu, územný plán obce, spolupracovať so stavebným úradom.

 Pojem stavebný pozemok  kataster nepozná. Pozemok sa stane stavebným pozemkom až vtedy, keď je na tento pozemok vydané právoplatné stavebné povolenie. Dovtedy možno hovoriť len o pozemku určenom na výstavbu. 
Pozemok, ktorý nie je na liste vlastníctva uvedený ako Zastavané plochy a nádvoria, je potrebné požiadať pozemkový úrad ktorý väčšinou sídli v mieste okresného úradu o vyňatie časti pozemku z pozemkového fondu pod výstavbu. V prípade, ak je takýto pozemok v intraviláne obce, je takýto prevod bezplatný. Ak sa nachádza v extraviláne, je možné vynímať takúto časť pozemku za úhradu. 


 Pred samotnou kúpou pozemku, by ste si mali zistiť základné parametre pozemku, ktoré rozhodujú o tom či je vôbec možné stavať a čo je možné stavať na konkrétnej parcele. O tom čo je možné stavať a za akých podmienok je stanovené územným plánom obce.  Ak je pozemok na katastri evidovaný ako orná pôda, a je v nezastavanom území, je dôležité aby bol aspoň v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinného domu, inak takýto pozemok nie je možné považovať za stavebný. Potom je potrebné zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, teda urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny. 

 Ako zmeniť svoju záhradu na stavebný pozemok? Je treba zistiť, či sa záhrada nachádza v časti územia, ktoré je určené územným plánom obce alebo územným plánom zóny na zastavanie. Ak územný plán zóny v záväznej časti podrobne rieši podmienky umiestnenia stavieb v týchto častiach územia, nevyžaduje sa rozhodnutie o umiestnení stavby a pozemok sa považuje za stavebný pozemok. V týchto prípadoch možno rovno pristúpiť k podaniu návrhu na vydanie stavebného povolenia.


 Pred jeho vydaním bude však potrebné získať stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Bez neho totiž nemožno využiť poľnohospodársku pôdu na iný účel napríklad stavebný. Keď záhrada nebude v záväznej časti územného plánu zóny určená na zastavanie, stavebný pozemok sa z nej stane až v územnom konaní o umiestnení stavby. Toto konanie prípadne môže byť priamo spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia. Pokiaľ je územné konanie spojené so stavebným konaním, pozemok sa zmení na stavebný pozemok až právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby. 


 Aj vtedy však bude potrebné získať stanovisko alebo rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí pôdy, v závislosti od toho, kde sa záhrada nachádza. Ak sa nachádza v zastavanom území obce a jej rozloha je do 5 000 štvorcových metrov, postačí stanovisko odboru okresného úradu.