pondelok 13. októbra 2014

NA ZMENE ŽIVOTNEJ POISTKY JE MOŽNÉ PREROBIŤ TISÍCE



Čas od času je určite dobré revidovať svoje poistné zmluvy a nechať poisťovňu, aby vám napríklad v cene havarijného poistenia zohľadnila starnutie auta či dohliadla na to, či váš dom nie je kvôli rastúcim cenám stavebných materiálov alebo vykonanej modernizácii podpoistený. To isté platí aj pre životné poistenie. 

Rozhodne by však človek nemal podľahnúť presviedčaniam niektorých finančných sprostredkovateľov, ktorí tlačia klientov do výpovede existujúce zmluvy s tým, že pre nich nie je výhodná. Ponúkajú nové poistenie, ktoré je ale z veľkej časti zamerané na investície alebo kapitálove poistenie s nižšou technickou úrokovou mierou a nemusí byť pre každého klienta výhodné. 

Takéto prepoistenie je často pre klientov veľmi nevýhodné - môžu zbytočne prísť o časť zaplatených prostriedkov, v niektorých prípadoch môže ísť aj o stovky eur. 

Životné poistenie by klienti mali aktualizovať. Ale predovšetkým vtedy, keď dôjde k nejakej zmene v ich rodine - oženia (vydajú) sa, narodí sa im dieťa, zlepší alebo zhorší sa ich finančná situácia. Je správne svoje poistenie tomuto novému stavu prispôsobiť, s tým, že nové parametre zmluvy - /poistné riziká/je vždy vhodné konzultovať s profesionálnym sprostredkovateľom poistenia. Podobne ako aj pri iných službách je dôležité si vyžiadať alternatívne riešenia a aj porovnania viacerých poisťovní. 

Na koľko sa poistiť? Životné poistenie by malo slúžiť na zabezpečenie rodiny pri výpadku príjmov živiteľa. Teda dlhodobej choroby, invalidity alebo dokonca smrti. Ideálna poistná suma je dvoj až trojnásobok ročného príjmu živiteľa. Ak má však rodina napríklad nehnuteľný majetok, tzn. má diverzifikované zdroje, alebo príbuzných, ktorí sa o ňu v prípade potreby postarajú, môže stačiť napríklad len 6 až 12 mesiacov.  

Slováci na rozdiel od obyvateľov krajín ako je Nemcko, Francuzko, Rakúsko... sa obracajú na poisťovne skôr kvôli ochrane majetku, teda hlavne domov a áut, než kvôli poistenie zdravia a života. Kým slovenské domácnosti do životného poistenia vkladajú len okolo päť percent svojich bežných výdavkov, v krajinách, ako je Veľká Británia alebo Francúzsko, sa táto suma pohybuje okolo 12 percent. 

Najčastejšie si klienti uzatvárajú životné poistenie v súvislosti s hypotékou, narodením detí, kedy majú zvýšený pocit zodpovednosti, či sa zamestnaním, ale aj niektorí podnikatelia ktorí cítia zodpovednosť za svoju rodinu v prípade že by im zdravie nedovolilo podnikať.