nedeľa 8. februára 2015

Ako sa zhodnotili vaše peniaze v druhom pilieri

Rok máme za sebou a preto je dobré sa pozrieť, ako sa naše peniaze zhodnocovali v druhom pilieri. Už je to približne dva roky, čo naše peniaze boli automaticky preradené do bezpečných konzervatívnych fondov. Je dôležité sa na to pozrieť aj z dôvodu ďalšieho otvorenia druhého piliera. A pred svojim rozhodnutím či zostať, alebo vystúpiť rozhodovať sa na základe aj týchto informácií.
V rastových, zmiešaných alebo indexových fondoch majú peniaze len tí ľudia, ktorí o zmenu požiadali. Ostatní majú peniaze uložené v konzervatívnych fondoch. V tomto blogu sa podrobnejšie pozriem na to, či sa zmeniť fondy z konzervatívnych na rastové oplatilo alebo nie.
Ako sa darilo fondom v roku 2014
Minulý rok sa dá považovať z hľadiska zhodnotení v druhom pilieri za veľmi úspešný. Všetky fondy zaznamenali zhodnotenie. Dokonca šesť fondov dokázalo zhodnotiť úspory sporiteľov o viac ako 10%. Najvyššie zhodnotenie bolo až 16,36 % za rok./Zdroj: ADSS, prepočet TREND, počítané v rozmedzí od 3.1.2014 do 5.12.2014/
V praxi to znamená, že pokiaľ ste mali peniaze zainvestované v danom fonde a hodnota vášho dôchodkového účtu na začiatku roka 2014 bola 5000 euro, tak len správnym výberom dôchodkového fondu ste mohli zvýšiť hodnotu vášho účtu až o 818 eur.
Nie však všetky fondy dokázali tak dobre zhodnotiť peniaze sporiteľov.
Najnižšie zhodnotenie mali konzervatívne fondy
Konzervatívne fondy sa vyznačujú najvyššou bezpečnosťou, ale najnižším zhodnotením. V minulom roku sa konzervatívne fondy zhodnotili v priemere o 3,2 %. /Zdroj: ADSS, prepočet TREND, počítané v rozmedzí od 3.1.2014 do 5.12.2014/ To nie je vôbec zlé číslo, vzhľadom na to, ako sa pohybuje zhodnotenie na bežných vkladoch.
Lepšie si počínali zmiešané fondy. Zmiešané fondy poskytujú len tri dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS Poštovej banky d. s. s, VUB d. s. s., ING d. s. s.). V zmiešaných fondoch bolo priemerné zhodnotenie 8,09 % /Zdroj: ADSS, prepočet TREND, počítané v rozmedzí od 3.1.2014 do 5.12.2014/ čo je viac ako dvojnásobok oproti konzervatívnym dlhopisovým fondom.
Ktoré fondy mali najvyššie zhodnotenie?
Najlepšie sa darilo akciovým a indexovým fondom. Akciové fondy dosiahli v priemere zhodnotenie 9,47 % a indexové fondy až 12,87 %. Podobne to bolo aj v roku 2013. Kedy indexové fondy sa v priemere zhodnotili až o 13,9 %. /Zdroj: ADSS, prepočet TREND, počítané v rozmedzí od 3.1.2014 do 5.12.2014/
Paradoxom je, že dnes väčšina ľudí ma svoje úspory na dôchodok zainvestované v konzervatívnych fondoch a nijako nepremýšľajú o tom, ako lepšie zhodnotiť svoje úspory. Posledné dva roky dokazujú, že byť pasívny sa nevypláca. Dobré je sa aspoň raz ročne zastaviť, pozrieť sa na stav svojho dôchodkového účtu a zvážiť, či nie je na čase zmeniť fond.