nedeľa 8. marca 2015

Príjmová hranica na zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o viac ako 105 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bude 1 193,4 eura v hrubom. Naposledy sa hranica menila začiatkom januára, vtedy klesla zo sumy 1 114,10 eura na sumu 1 088,10 eura a táto platí do konca marca 2015.


Aktuálne dáta platné od 1. apríla 2015 vychádzajú z údajov zverejnených za posledný kvartál predchádzajúceho roka. Výška príjmovej hranice na priznanie zvýhodnenej hypotéky sa totiž mení každý štvrťrok. Predstavuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Jej výšku určuje Štatistický úrad SR. Hranica sa porovnáva s priemernou hrubou mzdou žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok. Mladí ľudia do 35 rokov tak môžu získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %. Štatistický úrad v piatok zverejnil údaj o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za posledný štvrťrok minulého roka, ktorá stúpla na 918 eur.

Výška priemernej mzdy sa tak zvýšila aj z dôvodu možných trinástych platov či prípadných koncoročných odmien. Obdobie od apríla do júna je tak podľa nej čas v roku, kedy má šancu získať zvýhodnenú hypotéku najviac mladých ľudí, nakoľko býva v tomto štvrťroku hranica najvyššia. Najbližšie sa strop príjmu zmení v júli.

Pri manželoch, resp. partneroch nesmie ich spoločný príjem prevýšiť dvojnásobok príjmovej hranice. Od apríla to bude pri dvojiciach hranica 2 386,80 eura. Výhoda spočítavania príjmov je aj v tom, že ak jeden z partnerov nemá príjem, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok môže dosahovať až 2 386,80 eura, ak žiadajú o hypotéku spoločne.

Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 tis. eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky. Pri maximálnej 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov môže mladý človek vďaka zvýhodneniu ušetriť mesačne aj viac ako 80 eur, čo za päť rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 5 tis. eur.


ZDROJ:SITA, BANKY.sk