sobota 18. februára 2017

Hypotéky pre mladých čaká veľká zmena


Podpora ako daňový bonus

Štátny príspevok pre mladých bude vyplácaný nepriamo, založený na podobnom princípe, na akom v súčasnosti funguje daňový bonus. To znamená, že príspevok bude nepriamo v podobe odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti. Tento spôsob vyplácania príspevku pre mladých je v mnohých krajinách Európy štandardom.
Zmena sa bude týkať zdaňovacieho roka 2018

Cieľom by malo byť zjednodušenie a zníženie administrácie pri poskytovaní štátnej podpory a zmena by mala byť platná od budúceho roka. Výška štátneho príspevku by sa podľa všetkého meniť nemala, takisto ani spôsob jej výpočtu. Štátny príspevok pre mladých dostáva žiadateľ po dobu 5 rokov a ide o zníženie úroku o 3% p.a.

Pre získanie hypotéky pre mladých je potrebné splniť niekoľko podmienok. Vek žiadateľa nesmie prekročiť 35 rokov a strop pre získanie príspevku pre mladých je 1155,70 €. V prípade, že si hypotéku beriete spoločne s partnerom, výška vašich spoločných príjmov nesmie presiahnuť 2311,40 €. Výška príjmov je uvedená za posledný kvartál roku 2016, platná pre prvý kvartál roku 2017.