piatok 26. mája 2017

Ako sa zachovať pri poistnej udalosti?


Sledujte termíny

V prvom rade je potrebné nahlásiť poistnú udalosť včas. Každá poisťovňa má lehotu, do ktorej je potrebné o poistnej udalosti informovať, spravidla to býva 30 dní, no táto doba sa môže líšiť v závislosti od typu poistnej udalosti. Ideálne je ohlásiť ju čím skôr a pokiaľ ide napríklad o škodu na majetku, dopravnú nehodu či inú škodovú udalosť, nezabudnite na fotodokumentáciu, ktorá vám pri nahlasovaní poistnej udalosti príde vhod.

Deň vzniku poistnej udalosti je dôležitý

Pri poistnej udalosti je dôležitý deň vzniku poistnej udalosti, respektíve moment, ktorý sa zaň považuje. Od toho sa spravidla odvíjajú ostatné kroky plnenia. Vyplatenie poistného plnenia býva prakticky najdlhšie do doby jedného roka odo dňa poistnej udalosti. Samozrejme opäť závisí na jednotlivých poisťovniach, ako majú nastavenú dĺžku lehôt na vyplácanie poistného plnenia.

Majte po ruke dokumenty


Keď vznikne poistná udalosť, je dobré mať pripravené dokumenty, vďaka ktorým sa celý proces vybavovania môže značne urýchliť. Pokiaľ sa vám stal úraz, je potrebné mať lekársku správu s popisom priebehu udalosti, vyšetrenia a následného postupu. Pokiaľ ste mali autonehodu, je potrebné mať pri sebe dokumenty, na základe ktorých môžete zdokumentovať nehodu. Dôležitá je aj fotodokumentácia, prípadne videodokumentácia a takisto môže dopomôcť k vyšetrovaniu poistnej udalosti aj svedecká výpoveď.