streda 21. júna 2017

Ako zvládnuť nehodu v zahraničí?

Slováci často cestujú na dovolenku autom. Aj kvôli bezpečnostnej situácii vo svete to platí vo zvýšenej miere práve túto letnú sezónu, kedy sa dovolenkári autom presúvajú najmä k Jadranskému moru.

Okrem kontroly technického stavu vozidla potrebujete tieto doklady: doklady od auta, cestovné doklady, potvrdenie o poistení auta (tzv. zelená karta) a tlačivo „Správa o nehode“

Pri cestách v zahraničí sa vodič dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou dopravou a iným správaním sa vodičov v cestnej premávke.

V prípade cesty do zahraničia je dobré uzatvoriť aj havarijné poistenie, ktoré Vám pokryje škody, ktoré si ako vodič spôsobíte sám, spôsobí Vám ich iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.

Pri nehode v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky informácie a potrebné rady. Vyhotovte si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, resp. ďalších účastníkov nehody. Fotky si odložte pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, alebo ich doručte spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. Je nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo „Správa o nehode“, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná účastníkmi nehody.

Ak sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť na zavinení nehody, alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správu o nehode spolu so správou od polície budete potrebovať doručiť do poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie. V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou nie je to problém. Pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole.


Poisťovne zabezpečujú aj tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôžu s tlmočením pri colnom riadení či poradia s prekladmi pri vypĺňaní dokladov. V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu alebo až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo.