piatok 29. septembra 2017

Poznáte rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti pokrýva svojim plnením škody vzniknuté na stavbe - čiže nehnuteľnosti a spravidla býva podmienkou pre čerpanie úveru na bývanie. Poistenie domácnosti je v podstate poistenie interiéru, respektíve vecí, ktoré sa v interiéri nachádzajú. Keď vám napríklad vybuchne rýchlovarná kanvica a poškodí kuchynskú linku, vzťahuje sa na túto škodovú udalosť poistenie domácnosti. Pokiaľ by výbuch poškodil stenu a vyrobil do nej dieru, využiť by ste mohli poistenie nehnuteľnosti.

Takisto je vhodné uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti, ktoré kryje riziko prírodných katastrof. Toto poistenie sa vzťahuje nie len na samotnú nehnuteľnosť, no dokonca aj na jej súčasti či vedľajšie stavby, ako napríklad garáž, prístrešok, hospodárske budovy, sklady, dielne a podobne. Takisto sú poistené aj stavebné materiály či náradie. V prípade bytov poistenie nehnuteľnosti platí aj na spoločné časti bytového domu, čiže pivničné priestory, schodiská, výťahy a podobne. 

Poistenie domácnosti slúži na poistenie zariadenia a vybavenia nehnuteľnosti, zjednodušene povedané na hnuteľné veci. Ide teda o nábytok, elektroniku či odevy.

Ideálne je tieto dve poistenia kombinovať, aby ste mali v prípade nehody poistené všetko. Dôležité je nastaviť si poistné podmienky tak, aby ste vedeli, do akej výšky a proti čomu všetkému ste chránený.