nedeľa 8. októbra 2017

Povinnosti realitnej kancelárie - overiť právne a majetkové náležitosti.

Realitná kancelária by mala zistiť nielen technický stav nehnuteľnosti, ale aj právne a majetkové náležitosti. K tomu, samozrejme, patrí aj preverenie, či predávajúci je skutočným predávajúcim a či pri svojom rozhodovaní a nakladaní s nehnuteľnosťou nie je obmedzený.
 “Už pri podpise rezervačnej zmluvy sa musí overovať totožnosť vlastníka nehnuteľnosti a tiež to, či má zastupujúca osoba právoplatné splnomocnenie. Toto splnomocnenie sa podpisuje buď u notára, alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v krajine, v ktorej splnomocniteľ žije.”
  1. List vlastníctva - overiť si ho v katastri.
  2. Majiteľ nehnuteľnosti musí doložiť svoju totožnosť, prípadne zastupujúca osoba list splnomocnenia.
  3. U správcu zistiť stav rôznych podlžností majiteľa, napríklad neplatenie do bytového fondu a podobne.
  4. Súčasťou kúpnej zmluvy má byť vyhlásenie o zaplatení všetkých poplatkov od správcu.
  5. Doložiť pôvodný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti, napríklad kúpnu zmluvu, rozhodnutie o dedičskom konaní alebo darovaciu zmluvu.
  6. Ak sa financuje byt úverom tak spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti bude vyžadovať aj súdny znalec.
  7. Kúpno-predajnú zmluvu je potrebné dať vypracovať právnikovi alebo naozaj spoľahlivej realitnej kancelárii ktorá je členom profesionálnej organizácie či združenia realitných kancelárií.