streda 1. novembra 2017

Viete ako vám slúži sporenie v jednotlivých dôchodkových pilieroch?

1.dôchodkový pilier
Povinný prvý dôchodkový pilier je štátny starobný dôchodkový systém, ktorý nemusí byť pre váš dôchodok úplnou istotou. V súčasnosti sa miera náhrady príjmu počas dôchodku pohybuje okolo 50 percent, no tento trend je dlhodobo neudržateľný. V priebehu času sa môže štátny dôchodok dostať na úroveň životného minima alebo na minimálnu sociálnu dávku. Preto je veľkou výhodou využiť aj ostatné možnosti dôchodkového sporenia.

2. dôchodkový pilier
Do druhého dôchodkového piliera môžu mladí ľudia vstúpiť dobrovoľne do veku 35 rokov. Momentálne do tohto piliera vstupuje len necelá tretina mladých, vďaka tomu, že sa z povinného stal dobrovoľný. 

Podľa štatistík až 8 z 10 ľudí sporí v druhom dôchodkovom pilieri nesprávne. Svoje financie by ste pri sporení v druhom dôchodkovom pilieri mali mať v negarantovaných fondoch, medzi ktoré patria akciové a indexové fondy, ktoré sú v dlhodobom priemere takmer trojnásobne výkonnejšie. Sporenie v dlhopisovom fonde je síce nazývané ako garantované, no nemusí byť až takou výhodou. Rekordné rasty indexových fondov v priemere aj cez 20 % ročne v súčasnosti využíva len 20 percent sporiteľov, pretože v garantovaných fondoch má svoje dôchodkové sporenie až 80 percent sporiteľov. 

Ak chcete z dôchodkového sporenia profitovať, ideálne je presunúť si postupne časti vašich úspor do negarantovaných fondov. Keďže môžete mať úspory v dvoch fondoch, dobrou voľbou môže byť využitie indexového alebo akciového fondu a dlhopisového fondu zároveň.


3. dôchodkový pilier
Tretí dôchodkový pilier ponúka príležitosť zvýšenia výšky vašich úspor až o 100%. Je to vďaka tomu, že do tretieho piliera môže prispievať aj zamestnávateľ. Pokiaľ vám zamestnávateľ prispieva na sporenie v treťom pilieri rovnakou sumou, akú si sporíte vy, môžete tak získať až stopercentné zhodnotenie sporenia. 


4. dôchodkový pilier
Posledný, štvrtý dôchodkový pilier ponúka sporenie postavené na dlhodobých investíciách. Keďže ide o súkromný pilier, sporíte si sami a môže vám to pri budúcom vývoji štátnych dôchodkov výrazne pomôcť. Kvôli demografickému vývoju je dosť možné, že v budúcnosti bude na jedného dôchodcu prispievať jeden pracujúci a o 40 rokov dokonca môže byť počet dôchodcov vyšší ako počet pracujúcich. 

Dôchodkové sporenie preto netreba podceňovať a brať na ľahkú váhu. Vďaka nemu si budete môcť dopriať slušný život aj po skončení produktívneho veku a užiť si jeseň života bez starostí o financie.