streda 20. augusta 2014

SPLNOMOCNENIE TRETEJ OSOBY PRI PODPISE ZÁLOŽNÝCH ZMLÚV


Podľa novely zákona č. 250/2007 Z.z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA  od 1.5.2014 nie je možné splnomocniť tretiu osobu na podpis týchto dokumentov: 

- Návrh na vklad záložného práva k nehnuteľnosti, 

- Zmluva o zriadení záložného práva,  

- Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam, 

- Vyhlásenie ručiteľa k hypotekárnemu úveru.  

Tieto dokumenty musí klient podpísať osobne (netýka sa právnickej osoby) Záložca - fyzická osoba - už nemôže na podpis zmluvnej dokumentácie splnomocniť tretiu osobu. Ide o legislatívnu zmenu, ktorú žiadna banka nevie ovplyvniť. V prípade úverov, kde klient ktorý je v zahraničí, alebo z iných dôvodov nemôže fyzicky prísť na podpis uvedených dokumentov už nemôže splnomocniť tretiu osobu. Táto skutočnosť môže predlžovať kúpu, resp. predaj nehnuteľnosti financovaných úverom.