nedeľa 4. septembra 2016

Do druhého piliera neplatíte navyše nič

Žiadne peniaze navyše do druhého piliera platiť nemusíte. Platíte len to, čo posielate do sociálnej poisťovne ako odvody. Ak sa teda obávate, že do druhého piliera budete musieť platiť niečo navyše, môže byť pokojní.


Treba sa pripraviť na všetko

Riziko predstavuje množstvo faktorov, ktoré treba brať do úvahy aj pri druhom pilieri. Do fungovania druhého piliera môže kedykoľvek zasiahnuť štát. To znamená, že môže znížiť príspevky, donútiť vás k “dobrovoľnému odchodu” z druhého piliera či rozhodnúť o tom, kedy dôchodok z druhého piliera budete dostávať.


K peniazom prístup nemáte


Financie, ktoré máte v druhom pilieri, nie sú pre vás prístupné. Prístup k nim dostanete až pred nástupom na dôchodok. Na jednej strane je to dobré, nakoľko viete, že nejakú rezervu máte, no na druhej strane, nemôžete investovať, čím by ste mohli získať výnos.

Úspory a investície sú správnou voľbou


Druhý pilier v kombinácii s prvým prináša riziká a obmedzenia. Pokiaľ budete investovať a šetriť, do dôchodku si môžete spraviť dobré zásoby, prípadne pasívny príjem. Ten môžete získavať z viacerých zdrojov, napríklad z úrokov z vkladov, z prenájmu nehnuteľností… no dôležité je v prvom rade sporiť alebo investovať.

Vlastné úspory sú len vaše

Do súkromného sporenia štát nemá toľko možností, ako zasiahnuť. Jedinou možnosťou takýchto pasívnych príjmov sú regulácie dane z výnosu a odvodové povinnosti. K peniazom v súkromnom sporení máte prístup kedykoľvek v prípade potreby a nie len pred nástupom do dôchodku, ako je to s peniazmi v druhom pilieri.

V každom prípade, v druhom dôchodkovom pilieri zostať môžete pokojne, no pokiaľ si naozaj chcete na dôchodku prilepšiť, dôležité je sporenie a investovanie úspor.