nedeľa 14. septembra 2014

DAŇ Z PREDAJA

Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné vedieť či sa z predaja nehnuteľnosti nevzťahuje povinnosť odviesť daň z príjmu.
Od roku 2011 platí: 
Ak vlastník predá nehnuteľnosť  a jej vlastníkom menej ako 5 rokov, bude musieť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Dátum sa počíta od zápisu v katastri nehnuteľností. V takomto prípade sa platí daň z rozdielu medzi kúpnou cenou a cenou za ktorú  bola nehnuteľnosť predaná - zdanenie zisku z predaja. V prípade že sa predá nehnuteľnosť so "stratou", nevzniká daňová povinnosť. Daň z predaja nehnuteľnosti sa dá znížiť ak majiteľ do nehnuteľnosti investoval. Započítať sa dajú investície napr. provízia realitnej kancelárii, znalecké posudky, statik, architekt, cena zaplatená za rekonštrukciu, prestavbu vrátane ceny materiálu...
Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá pred rokom 2011, tak platí že ak mal majiteľ v nehnuteľnosti trvalý pobyt aspoň dva roky pred predajom tak je od od platenia dane oslobodený.
V prípade zdedenia od priameho príbuzného, alebo manžela je dôležité ako dlho nebohý vlastnil nehnuteľnosť. V prípade že ju vlastnil viac ako 5 rokov tak nevzniká povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti.