nedeľa 21. septembra 2014

ÚVEROVÝ REGISTER - AKÉ ZÁZNAMY O NÁS VIE?


O možnosti poskytnúť úver už dávno nerozhodujú bankoví úradníci. Dnes je všetko riadené podrobnými údajmi z úverového registra. Banky a finančné inštitúcie tak na jednej strane môžu klientovu požiadavku na úver spracovať behom niekoľko minút, na druhej strane ju môžu rovnako rýchlo zamietnuť. 


Vziať si úver je veľmi jednoduché. Navštívite svoju banku a za pár minút odchádzate s balíkom peňazí. Alebo aj nie! O dôveryhodnosti totiž rozhoduje predovšetkým klientova minulosť.

Práve o možnosti získania úveru rozhoduje úverový register. Je to vlastne databáza, ktorá napomáha bankovým a finančným inštitúciám určiť bonitu klienta. V registri sú uložené jednak dáta fyzických osôb (občanov), fyzických osôb podnikateľov, ale tiež právnických osôb.

V úverovom registri nájdete aj pozitívne aj negatívne informácie o vás. Nájdete tam záznamy o porušení finančných záväzkov, neskorých platbách, nedodržaných zmluvách, ale aj o úverovej histórii, čerpaných úveroch, spôsobe platenia a výšky nesplatených záväzkov. Vďaka takto širokým informáciám dokážu finančné inštitúcie „poriadnym klientom“ schváliť úver aj do niekoľkých minút, „neporiadnym“ ho zamietnuť alebo poskytnúť s vyššou úrokovou mierou. 


Chcete vedieť, čo máte vo svojom úverovom registri? Dá sa to jednoducho zistiť. Stačí napísať žiadosť o poskytnutie odpisu zo Spoločného registra bankových informácií (alebo zájsť tam osobne) na adresu: Slovak Banking Credit Bureau s. r. o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava) a uhradiť poplatok 4 € za štandardné vybavenie do 30 dní alebo 14 € za expresné (na počkanie). Odpis vám príde poštou na dobierku (platíte aj poštovné) alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne. Formulár nájdete priamo na ich stránke. 


Tieto záznamy okrem toho, že vy budete mať prehľad, čo všetko o vás banky vedia, môžu poslúžiť aj finančnému poradcovi, aby vám pomohol vybrať finančnú inštitúciu, ktorá je viac benevolentná pri poskytovaní úveru. Najmä ak ste v minulosti mali problémy so splácaním úveru. 

Úverový register je tak dobrý sluha, ale zlý pán, preto si treba dávať pozor na vašu platobnú disciplínu pri splácaní úverov. V budúcnosti sa to nemusí vyplatiť.